LSR (rwber silicon hylif)

Mae LSR yn raddau rwber silicon dwy ran y gellir eu mowldio â chwistrelliad ar beiriannau cwbl awtomataidd heb fod angen prosesu eilaidd.

Yn gyffredinol maent yn halltu platinwm ac yn vulcanize o dan wres a gwasgedd. Fel rheol, mae'r gydran A yn cynnwys y catalydd platinwm tra bod y gydran B yn cynnwys y croesgysylltydd.

Maent yn ddelfrydol ar gyfer gweithgynhyrchu cyfaint uchel ac felly maent yn helpu i gadw costau uned i lawr.

Achosion o Gynhyrchion a Wnaed o LSR

liquid silicone products case

Cymwysiadau

Gofal Meddygol / Iechyd

Modurol

Cynhyrchion defnyddwyr

Diwydiannol

Awyrofod

DYSGU MWY AM EIN CWMNI