Cefnogaeth gludiog

Mae cefnogaeth gludiog trwy ffurf gludiog un ochr wedi'i fondio ar gefn y cynnyrch, a deunydd plastig neu galedwedd electronig i sicrhau canlyniadau swyddogaethol.

Mae cefnogaeth gludiog ar rannau silicon yn aml yn cael ei anwybyddu ond mae'n nodwedd allweddol a all gynorthwyo wrth ymgynnull, gan leihau costau yn aml oherwydd gwell trwybwn.

Manteision

 hawdd ei osod

 gludedd cryf

 ymwrthedd cemegol a phlastaleiddio da

 rhagorol

heneiddio tymor hir

 gwrthiant gwres cymedrol

croen uchel a chneifio

y gallu i wrthsefyll eithafion amgylcheddol