Ysgythriad laser

Mae ysgythriad laser yn cael ei ddefnyddio i doddi a thynnu paent yn ddetholus o rannau penodol o'r haen uchaf. Ar ôl i'r paent gael ei dynnu, bydd y goleuadau ôl yn goleuo'r bysellbad yn yr ardal honno.

Mae'n bwysig nodi bod bysellbadiau rwber silicon yn aml yn cael eu hysgythru â laser i wella effeithiau ôl-oleuadau. Dim ond os oes gan y bysellbad rwber silicon oleuadau ôl. Heb ôl-oleuadau, ni fydd yr ardal neu'r ardaloedd â laser wedi'u hysgythru yn cael eu goleuo. Nid yw pob bysellbad rwber silicon â goleuadau ôl wedi'i ysgythru â laser, ond mae pob bysellbad rwber silicon wedi'i ysgythru â laser yn cynnwys goleuadau ôl-gefn.

Manteision

 Delweddau clir a llinellau cain

 Effeithlonrwydd uchel

 Cyfeillgar i'r amgylchedd

 Cyswllt lliw uchel

 Nid oes angen ail liwio

Diogelwch a dibynadwyedd uchel

DYSGU MWY AM EIN CWMNI