Beth yw ysgythriad laser?

Mae'n bwysig nodi bod bysellbadiau rwber silicon yn aml yn cael eu hysgythru â laser i wella effeithiau backlighting. Gydag ysgythriad laser, defnyddir laser pŵer uchel i doddi a thynnu paent yn ddetholus o rannau penodol o'r haen uchaf. Ar ôl i'r paent gael ei dynnu, bydd y backlighting yn goleuo'r bysellbad yn yr ardal honno.
Fodd bynnag, dim ond os oes gan y bysellbad rwber silicon backlighting y mae ysgythriad laser yn gweithio. Heb ôl-oleuo, ni fydd yr ardal neu'r ardaloedd â laser wedi'u hysgythru yn cael eu goleuo. Nid yw pob bysellbad rwber silicon sydd â backlighting wedi'i ysgythru â laser, ond mae pob bysellbad rwber silicon wedi'i ysgythru â laser yn cynnwys backlighting.

Felly, pa fuddion (os o gwbl) y mae ysgythriad laser yn eu darparu? Ar gyfer cychwynwyr, fe'i defnyddir yn aml i gynhyrchu effaith backlight gryfach trwy oleuo'r chwedlau yn unig. Gellir dwysáu'r effaith hon trwy gyfuno ysgythriad laser â backlighting deuod allyrru golau (LED), gan arwain at ystod eang o gynlluniau lliw gwych.

JWT Workshop (29)

DYSGU MWY AM EIN CWMNI