Mowldio Rwber Cywasgu

Mowldio Rwber Cywasgu yw'r dull cynhyrchu gwreiddiol ar gyfer mowldio rwber.

Mae'n ddull cynhyrchu effeithlon, economaidd a ddefnyddir yn helaeth ar gyfer llawer o gynhyrchion, yn enwedig cyfeintiau cynhyrchu isel o rannau canolig i fawr a deunyddiau cost uwch.

Mae'n ddelfrydol ar gyfer cyfeintiau cynhyrchu isel i ganolig ac mae'n broses fowldio arbennig o ddefnyddiol ar gyfer mowldio gasgedi, morloi, modrwyau O, a rhannau mawr, swmpus.

Manteision

 Amrywiad Trwch Wal

 Dylunio Di-dor

 Costau Is

 Mwy o Opsiynau Deunydd

 Da ar gyfer Gweithgynhyrchu Cyfaint Uchel

DYSGU MWY AM EIN CWMNI